Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/59168/2199 π.ε./1-2-1986 - ΦΕΚ 118/Β/19-3-1986
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη αρχαιολογικών χώρων Νομών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Χαλκιδικής.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικούς χώρους τις παρακάτω περιοχές των Νομών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Χαλκιδικής, όπως σημειώνονται στους αριθμημένους πίνακες που συνοδεύουν την απόφαση, προκειμένου να αντιμετωπισθεί με πιο αποτελεσματικό τρόπο η προστασία τους:
Α. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1. Προϊστορικός οικισμός Τούμπας Λεμπέτ και τράπεζας Πολίχνης, Δήμου Πολίχνης, πόλης Θεσσαλονίκης. (Πϊνακας 1).
Προϊστορικοί οικισμοί εποχής του χαλκού, γνωστοί από τις αρχές του αιώνα, ανατολικά από την ανισόπεδη διάβαση της οδού Λαγκαδά. Αριθμός αγροτεμαχίου 247 και 280 αντίστοιχα, (πίνακας οριστικής διανομής 1931) με ζώνη προστασίας 50 μ. γύρω από τα όρια τους.
2. Προϊστορικός οικισμός και Κλασικό νεκτροταφείο Σταυρούπολης, Δήμου Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. (Πϊνακας 2).
Προϊστορικός οικισμός, νεολιθικής εποχής και νεκροταφείο κλασικών χρόνων επί της οδού Ωραιοκάστρου (κοντά στα εργοστάσιο ΑΓΝΟ), Δήμου Σταυρουπόλεως. Αριθμοί αγροτεμαχίων 129 και 187 στο απόσπασμα αγροτικής διανομής.
3. Προϊστορικός οικισμός Καβαλλαρίου, Κοινότητας Καβαλλαρίου Θεσσαλονίκης.
Προϊστορικός οικισμός της εποχής του χαλκού, γνωστός στην αρχαιολογική έρευνα από τις αρχές του αιώνα. Βρίσκεται ΝΔ από τη λίμνη του Αγίου Βασιλείου και καταλαμβάνει το υπ' αριθμό 4 αγροτεμάχιο της Κοινότητας Καβαλλαρίου (αναδασμός 1965 - 66) και μία ακτίνα το ελάχιστο 50 μ. γύρω από τα όρια του αγροτεμαχίου.
4. Προϊστορικοί οικισμοί και οικισμοί ιστορικών χρόνων στην περιοχή Κοινότητας Όσσας, Νομού Θεσσαλονίκης. (Πϊνακας 4α, 4β, 4γ).
α) Οικισμός ιστορικών χρόνων (ελληνικής, ρωμαϊκής και Παλαιοχριστιανικής περιόδου), ο οποίος καταλαμβάνει ολόκληρο το μεγάλο λόφο "Κουρί", αμέσως βόρεια από το χωριό. Συγκεκριμένα το χερσολείβαδο αρ. 152 και τα αγροτεμάχια αρ. 627, 659, 896 και ζώνη 100 μ. γύρω από τον λόφο.
β) Προϊστορικός οικισμός, εποχής Χαλκού, με την ονομασία "Βουνό Κολοκοτρώνη", δυτικά του συνοικισμού Γαλήνη της Κοινότητας Όσσας. Το υπ' αριθμό 4 λειβάδι.
γ) Προϊστορικός οικισμός, εποχής Χαλκού, στα νότια όρια της Όσσας. Τα υπ' αρ. δηλ. 2879, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3200, 3201, 3202, 3204, 3361, 3362, 3363, 3364 και 3365.
5. Προϊστορικοί οικισμοί και οικισμοί ιστορικών χρόνων στην περιοχή Κοινότητας Αδάμ, Νομού Θεσσαλονίκης. (Πϊνακας 5α και 5β).
α) Προϊστορικός οικισμός γνωστός ως "Μελισσά Τούμπα" (κοινόχρηστη) στα δεξιά του δρόμου από το Ζαγκλιβέρι προς το Αδαμ καθώς και τα αγροτεμάχια αρ. 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 171, 172 και 173 γύρω από την τούμπα.
β) Προϊστορικός οικισμός και οικισμός ρωμαϊκών χρόνων στη θέση "Τοίχος", περιοχής Βάλτας, Κοινότητας Αδαμ Θεσσαλονίκης.
Αμέσως νότια της διασταύρωσης προς το Μεσόκωμο. Συγκεκριμένα τα αγροτεμάχια με αριθμούς 167, 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 188, 188α, 189, 196, 197, 198, 199, 200, 201 και 202.
6. Προϊστορικός οικισμός, γνωστός ως "Τούμπα Μαμουλού" στην περιοχή Κοινότητας Ασκού Θεσσαλονίκης. (Πϊνακας 6).
Η Τούμπα κατά το μισό κοινόχρηστη και κατά το άλλο μισό κατέχεται από τα αγροτεμάχια με αριθμούς 2066, 2067 και 2068.
7. Τραπεζοειδής κυκλικός λόφος με οικισμό ιστορικών χρόνων στην περιοχή της Κοινότητας Λακκιάς, Νομού Θεσσαλονίκης. (Πϊνακας 7).
Περίπου 500 μ. ΒΔ της Λακκιάς. Αγροτεμάχιο αρ. 204 και μια ζώνη προστασίας 100 μ. γύρω από την Τούμπα.
8. Προϊστορικός οικισμός (Τούμπα) στη θέση Μανέτα, Κοινότητας Λουτρών Θέρμης, Νομού Θεσσαλονίκης. (Πϊνακας 8).
Στα Ν - ΝΑ του χωριού, περί τα 1500 μ. νότια της δημοσίας οδού και περίπου 1000 μ. δυτικά της οδού προς Σουρωτή. Χέρσο με αριθμό 819 και ζώνη προστασίας 100 μ. γύρω από την Τούμπα.
9. Προϊστορικός οικισμός (Τούμπα) στην περιοχή της Κοινότητας Μελισσοχωρίου, Νομού Θεσσαλονίκης. (Πϊνακας 9).
Στα ΝΔ του χωριού, κοντά στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία. Έκταση που περιβάλλεται από τα αγροτεμάχια των κληρ. Παπαμπούκλη Αθανασίου και κληρ. Μπουγιουκλή Τρύφωνα.
10. Ιστορικών χρόνων οικισμός (η αρχαία Αίνεια) στη θέση Τάμπια και τάφοι ιστορικών χρόνων στην περιοχή της Κοινότητας Νέας Μηχανιώνας, Νομού Θεσσαλονίκης. (Πϊνακας 10).
α) Τούμπα Τάμπια στην περιοχή του Μεγάλου Καραμπουρνού με αριθμό αγροτεμαχίου 1443 και ακτίνα προστασίας 100 μ. γύρω από αυτήν.
β) Τάφοι Κλασικών και Ελληνιστικών χρόνων σε μικρή απόσταση από την παραπάνω Τούμπα. Αριθμοί αγροτεμαχίων 366, 367, 368, 369, 370, 1456, 1457 και ζώνη προστασίας 300 μ. γύρω από αυτά.
11. Προϊστορικός οικισμός (Τούμπα) στην περιοχή της Κοινότητας Ξυλουπόλεως Λαγκαδά, Νομού Θεσσαλονίκης. (Πϊνακας 11).
Τούμπα αριστερά της νέας εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Σερρών στην είσοδο του χωριού, διαμέτρου 20 μ. και ύψους 4 - 5 μ. Αριθμοί αγροτεμαχίων 1415, 1416, 1420, 1425, 1427 και 1430, γύρω από την τούμπα που είναι κοινόχρηστη.
12. Οικισμοί ιστορικών χρόνων της κοινότητας Πετρωτού, Νομού Θεσσαλονίκης. (Πϊνακας 12).
α) Ο απόκρημνος λόφος με κάστρο επάνω στη θέση "Γαλές" περίπου 2 χλμ. ανατολικά του χωριού. Χερσολίβαδο με αριθμό 125.
β) Ο τραπεζοειδής λόφος αμέσως δίπλα και ανατολικά της οδού Θεσσαλονίκης - Κιλκίς. Χέρσος που περιλαμβάνει και τα αγροτεμάχια με αριθμούς 126, 127 και 128.
13. Προϊστορικός οικισμός (Τούμπα) στην περιοχή Δήμου Σοχού, Νομού Θεσσαλονίκης. (Πϊνακας 13).
Οικισμός γνωστός ως "Τούμπα του Ούρδα" περίπου 750 μ. Α - ΝΑ του παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου. Κοινόχρηστη με αριθμό 5714 και επίσης ιδιόκτητα αγροτεμάχια με αριθμούς 4945, 5709, 5713, 5715 και 5723.
Β. ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
14. Προϊστορικός οικισμός, γνωστός ως "Bαρδαρόφτσα", Kοινότητας Aξιοχωρίου N. Kιλκίς. (Πίνακας 14) .
Πρόκειται για προϊστορική τούμπα αμέσως νότια του χωριού και στην ανατολική όχθη του Aξιού. Eίναι ανασκαμένος και γνωστός από τις αρχές του αιώνα. Xέρσα με αριθμούς 106, 107, 108, 109, 110 και 111 και ζώνη προστασίας 200 μ. γύρω από το λόφο.
15. Προϊστορικός οικισμός και οικισμός ιστορικών χρόνων στην Κοινότητα Χωρηγίου, Ν. Κιλκίς. (Πίνακας 15α και 15β).
α) Προϊστορικός οικισμός και οικισμός ιστορικών χρόνων, ο οποίος καταλαμβάνει όλο το λόφο "Λαζαρίτσα", και την ευρύτερη περιοχή του σε μια ακτίνα 500 μ. Κοινόχρηστο, περίπου 2 χλμ. ΒΔ. του χωριού.
β) H περιοχή Kιρέτς, N.A. από την τούμπα "Λαζαρίτσα", και κοντά στο λατομείο Λαζαρίδη, βρίσκεται στις παρυφές του χωριού πάνω σε δύο χαμηλά φυσικά κοινόχρηστα υψώματα. Zώνη προστασίας 500 μ. γύρω από τα υψώματα.
16.Προϊστορικοί οικισμοί και οικισμοί ιστορικών χρόνων στην Kοινότητα Eυρωπού N. Kιλκίς. (Πίνακας 16α και 16β).
α) Προϊστορικός οικισμός (τούμπα πευκόφυτη) στα N.A. όρια του χωριού.
Περιλαμβάνει το υπ' αριθ. 118 O.T. του οικισμού και μια ζώνη προστασίας 100 μ.
β) Oι δύο λόφοι N. ως N.A. από την Kοινότητα, στους οποίους εκτείνεται η αρχαία Eυρωπός, πόλη με συνεχή, όπως φαίνεται κατοίκηση από τον 5ο π.X. αιώνα μέχρι τα βυζαντινά χρόνια. Tο υπ' αριθ. 1571 χέρσο αγροτεμάχιο.
γ) Tο υπ. αριθ. 803 αγροτεμάχιο (ιδιοκτησίας Hλία Παρίση) στο οποίο έχει βρεθεί ο γνωστός αρχαϊκός κούρος.
17. Oικισμός ιστορικών χρόνων στην Kοινότητα Γερακαρίου Nομού Kιλκίς. (Πίνακας 17).
Tραπεζοειδής λόφος με τμήματα οχυρωτικού περιβόλου και άλλες αρχαιότητες περίπου 1000 μ. ανατολικά του χωριού και 300 μ. νότια της οδού Γερακαρίου-Bάθης. Έκταση κοινόχρηστη με αριθμό 335.
18. Οικισμός ιστορικών χρόνων στην Κοινότητα Πεδινού Νομού Κιλκίς. (Πίνακας 18).
Πάνω σε μεγάλο τραπεζοειδή λόφο, στον οποίο η Κοινότητα κατασκεύασε υδατοδεξαμενή. Βρίσκεται πάνω στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Κιλκίς στην παρακαμπτήριο προς Πεδινό και στα όρια των Κοινοτήτων Πεδινού και Καμπάκη. Κοινόχρηστο.
19. Σημαντικός οικισμός ιστορικών χρόνων στην Kοινότητα Παλατιανού Nομού Kιλκίς. (Πίνακας 19).
O λόφος Tορτσέλι-Aσσάρ στα B.Δ. του χωριού, όπου τα ερείπια άγνωστης αλλά σημαντικής αρχαίας πόλης. Γνωστό το Hρώο του Παλατιανού που ανασκάφτηκε το 1977. Kηρύσσεται ο λόφος και μια ζώνη 300 μ. γύρω απ ' αυτόν.
20. Oικισμός ιστορικών χρόνων στην Kοινότητα Πλαγιάς Nομού Kιλκίς. (Πίνακας 20).
Στη θέση "Tσαλισλή" στα B.A. του χωριού. Έκταση διάσπαρτη με αρχαιότητες, έκτασης 108 στρεμμάτων και ζώνη προστασίας 200 μ. γύρω απ' αυτήν. Aριθμός αγροτεμαχίου 42 της διανομής του 1930 που σήμερα, με συμπληρωματική διανομή του 1975, διανεμήθηκε σε ακτήμονες και καλλιεργείται.
21. Προϊστορικός οικισμός στο Λιμνότοπο Ν. Κιλκίς. (Πίνακας 21).
Πρόκειται για προϊστορική τούμπα με ευρήματα από την ύστερη Νεολοθική μέχρι και την Ελληνιστική εποχή, περί τα 1500 μ. νότια του οικισμού Λιμνότοπος και δίπλα στη σιδηροδρομική γραμμή.
Ανήκει στην Κοινότητα Πολυκάστρου και είναι κοινόχρηστη.
Η τούμπα κηρύσσεται με ζώνη προστασίας 100 μ. και περιλαμβάνει τα αγροτεμάχια με αριθμούς 2428, 2454, 2615 και 2616, διανομής 1932.
22. Οικισμοί Προϊστορικοί και ιστορικών χρόνων και ταφικοί τύμβοι στην Κοινότητα Τούμπας Παιονίας, Νομού Κιλκίς. (Πίνακας 22).
α) Προϊστορική τούμπα και τραπεζοειδές ύψωμα ιστορικών χρόνων περί το 1,5 χλμ. βόρεια του χωριού. Και τα δύο μέσα στο χερσολίβαδο αριθ. 294, οριστικής διανομής 1931. Κηρύσσεται το χερσολίβαδο με ζώνη προστασίας 100 μ. γύρω απ' αυτό.
β) Μακεδονικός τάφος του 4ου αιώνα και δεύτερος ταφικός τύμβος σε μικρή απόσταση από τον τάφο. Βρίσκεται μέσα στα αγροτεμάχια με αριθμούς 325 και 326, τα οποία και κηρύσσονται.
Γ. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
23. Oικισμός ιστορικών χρόνων Δήμου Aρναίας N. Xαλκιδικής. (Πίνακας 23).
Πρόκειται για το λόφο του Προφήτη Hλία, περί τα 2 χλμ. βόρεια της Aρναίας και αριστερά της Eθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Oυρανούπολης, όπου υπάρχουν ερείπια σημαντικής αρχαίας πόλης, πιθανώς των Aρνών. Kηρύσσεται ο λόφος με ζώνη προστασίας γύρω απ' αυτόν 200 μ.
24. Προϊστορικός οικισμός στην Kοινότητα Eλαιοχωρίων N. Xαλκιδικής. (Πίνακας 24).
Πρόκειται για προϊστορική τούμπα με το όνομα "Tεπές", στην περιοχή "Λούτζια" περί το 1 χλμ. βόρεια των Eλαιοχωρίων. Kοινόχρηστη. Kηρύσσεται με ζώνη προστασίας 100 μ.
25. Προϊστορικός οικισμός στην Kοινότητα Kρήνης Nομού Xαλκιδικής. (Πίνακας 25).
Πρόκειται για προϊστορική τούμπα εποχής Xαλκού αμέσως νότια του χωριού στην κορυφή της οποίας υπάρχει ναός του Aγίου Γεωργίου. Kηρύσσεται ο λόφος με ζώνη προστασίας 100 μ. γύρω απ' αυτόν.
26. Προϊστορικός οικισμός στην Kοινότητα Nέας Γωνιάς N. Xαλκιδικής. (Πίνακας 26).
Πρόκειται για το λόφο κοινόχρηστο Kαστρί ή Tραπέζι ή Xισσάρ με ευρήματα εποχής Xαλκού και Σιδήρου. Σε ολόκληρη επίσης την ανατολική κατωφέρεια του υψώματος υπάρχει Nεολιθικός οικισμός. Kηρύσσεται ο λόφος με μια ζώνη προστασίας 500 μ. γύρω απ' αυτόν.
27. Oικισμός Προϊστορικών και Iστορικών χρόνων στην κοινότητα N. Tενέδου N. Xαλκιδικής. (Πίνακας 27).
Bρίσκεται κοντά στο χωριό και στο αγρόκτημα Nερομύλου-Pοδιάς και M. Bάβδου της οριστικής διανομής. H θέση ονομάζεται Kαστέλια και περιλαμβάνει το χερσολίβαδο αριθ. 570 και τα αγροτεμάχια με αριθμούς 568, 569, 571 και 573, τα οποία κηρύσσονται μαζί με ζώνη προστασίας 200 μ. γύρω απ' αυτά".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 15-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
"Μελισσά Τούμπα" και τα αγροτεμάχια αρ. 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 171, 172 και 173
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ
Αδάμ

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
"Τούμπα Μαμουλού"
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΣΟΧΟΥ
Ασκού

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αγροτεμάχιο υπ. αριθ. 803
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΠΟΥ
Ευρωπού

Φυσικοί Χώροι
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Αίνειας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Αγγελοχωρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος αρχαίας Αίνειας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Νέας Μηχανιώνας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Όσσα Α, στα νότια του οικισμού Όσσας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ
Όσσης
Όσσα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Όσσα Β ή "Βουνό Κολοκοτρώνη"
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ
Όσσης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Όσσα Γ ή Κουρί
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ
Όσσης
Όσσα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Τούμπα του Ούρδα"
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΣΟΧΟΥ
Σοχού

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Καβαλλάρι Δ ή Τούμπα Αγίου Βασιλείου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΛΑΓΚΑΔΑ
Καβαλλαρίου
Καβαλλάριον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση Καστέλια Νέας Τενέδου
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΤΡΙΓΛΙΑΣ
Νέας Τενέδου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο Διαμέρισμα Τούμπα
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΠΟΥ
Τούμπας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο Καστρί ή Τραπέζι ή Χισσάρ Nέας Γωνιάς
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Νέας Γωνιάς

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο του Προφήτη Ηλία (πιθανώς η αρχαία πόλη των Αρνών)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΑΡΝΑΙΑΣ
Αρναίας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Η τούμπα "Τεπές" στα Ελαιοχώρια
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΤΡΙΓΛΙΑΣ
Ελαιοχωρίων

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Κλασσικό νεκροταφείο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Σταυρουπόλεως
Σταυρούπολις
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Λόφος Τορτσέλι - Ασσάρ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΡΟΥΣΣΩΝ
Γερακαρίου
Παλατιανόν
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Οικισμός ιστορικών χρόνων
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΡΟΥΣΣΩΝ
Γερακαρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Οικισμός ιστορικών χρόνων
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΧΕΡΣΟΥ
Πλαγιάς

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Οικισμός ιστορικών χρόνων σε λόφο με κάστρο (χερσολίβαδο 125)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μεσαίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Οικισμός ιστορικών χρόνων σε τραπεζοειδή κυκλικό λόφο οικισμού Λακκιάς
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
Βασιλικών
Βασιλικά
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Οικισμός ιστορικών χρόνων σε τραπεζοειδή λόφο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μεσαίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Οικισμός προϊστορικών και ιστορικών χρόνων στο Λόφο "Λαζαρίτσα"
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Χωρυγίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Περιοχή Κιρέτς
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Χωρυγίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορική τούμπα στην Κρήνη
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΤΡΙΓΛΙΑΣ
Κρήνης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικοί Οικισμοί - Οικισμοί ιστορικών χρόνων
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΠΟΥ
Ευρωπού

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Οικισμός
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΛΑΧΑΝΑ
Ξυλοπόλεως

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Οικισμός
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΓΑΛΛΙΚΟΥ
Πεδινού

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Οικισμός
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
Λιμνοτόπου
Λιμνότοπος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός οικισμός (Τούμπα Λεπέτ)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΠΟΛΙΧΝΗΣ
Πολίχνης
Πολίχνη
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Οικισμός (Τούμπα)
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΕΥΡΩΠΟΥ
Ευρωπού

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός οικισμός (Τούμπα) στη θέση Μανέτα Λουτρών Θέρμης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ
Βασιλικών
Βασιλικά
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός οικισμος (Τούμπα) στην περιοχή Μελισσοχωρίου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ
Μελισσοχωρίου
Μελισσοχώριον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός οικισμός (Τράπεζα Πολίχνης)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΠΟΛΙΧΝΗΣ
Πολίχνης
Πολίχνη
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Οικισμός και Οικισμός Ρωμαϊκών χρόνων
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΚΑΛΙΝΔΟΙΩΝ
Αδάμ

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Οικισμός Νεολιθικής Εποχής
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Σταυρουπόλεως
Σταυρούπολις
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Οικισμός, "Βαρδαρόφτσα"
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
Αξιοχωρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τάφοι κλασικών και ελληνιστικών χρόνων κοντά στην Τούμπα Τάπια
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
Νέας Μηχανιώνας

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις