Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 36534/2169/21-3-1959 - ΦΕΚ 122/Β/4-4-1959
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζομεν ως ιστορικόν διατηρητέον μνημείον τον παρά το χωρίον Νεοχώριον Θεσπιών Ναόν της Ζωοδόχου Πηγης".


ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 18-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Ζωοδόχου Πηγής στο Νεοχώριο Θεσπιών
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΑΛΙΑΡΤΟΥ
ΘΕΣΠΙΕΩΝ
Νεοχωρίου Θεσπιών
Νεοχώριον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι