Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/22886/1310/14-5-1997 - ΦΕΚ 478/Β/11-6-1997
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως αρχαιολογικού χώρου του λόφου "Παλαιοκάστρου" Ανάβρας Ν. Φθιώτιδας.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο την περιοχή του λόφου "Παλαιοκάστρου" Ανάβρας, για λόγους προστασίας των τειχών Ελληνιστικών χρόνων, που αποδίδονται στην αρχαία πόλη των Αλπινών καθώς και του νεκροταφείου ύστερων γεωμετρικών χρόνων που εκτείνεται γύρω από αυτά.
Ο κηρυσσόμενος αρχαιολογικός χώρος οριοθετείται στο συνοδεύον την παρούσα απόφαση απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. 1:5.000 από τα σημεία 1-2-3-.......109-1.
Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων όπως αυτά ορίζονται στον συνημμένο πίνακα".

ΚΝ 5351/32
Ν. 1127/81 (ΦΕΚ 32/Α'/81).


ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠOΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ
Χ Ψ
α/α 1:5000 1:50.000 [m] [m] ΣΗMEΙA ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]

1 5363,8 ΣΤΥΛΙΣ 9262,8 5441,5 1-2 85,95
2 5363,8 ΣΤΥΛΙΣ 9297,8 5520 2-3 168,48
3 5363,8 ΣΤΥΛΙΣ 9463,0 5553,1 3-4 67,82
4 5363,8 ΣΤΥΛΙΣ 9530,0 5542,6 4-5 62,48
5 5363,8 ΣΤΥΛΙΣ 9545,6 5603,1 5-6 25,60
6 5363,8 ΣΤΥΛΙΣ 9532,5 5625,1 6-7 49,35
7 5363,8 ΣΤΥΛΙΣ 9569,1 5658,2 7-8 88,78
8 5363,8 ΣΤΥΛΙΣ 9558,1 5746,3 8-9 59,63
9 5363,8 ΣΤΥΛΙΣ 9614,1 5766,8 9-10 40,70
10 5363,8 ΣΤΥΛΙΣ 9621,6 5806,8 10-11 451,32
11 5363,8 ΣΤΥΛΙΣ 10057,6 5923,4 11-12 42,98
12 5363,8 ΣΤΥΛΙΣ 10095,1 5902,4 12-13 45,98
13 5363,8 ΣΤΥΛΙΣ 10126,6 5868,9 13-14 108,51
14 5363,8 ΣΤΥΛΙΣ 10231,7 5841,9 14-15 188,91
15 5363,8 ΣΤΥΛΙΣ 10240,7 5653,2 15-16 146,70
16 5363,8 ΣΤΥΛΙΣ 10324,8 5533 16-17 85,50
17 5363,8 ΣΤΥΛΙΣ 10324,8 5447,5 17-18 92,29
18 5363,8 ΣΤΥΛΙΣ 10297,3 5359,4 18-19 75,52
19 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10239,5 5310,8 19-20 25,07
20 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10248,5 5287,4 20-21 121,62
21 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10351,1 5222,1 21-22 60,84
22 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10297,3 5193,7 22-23 76,33
23 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10315,2 5119,5 23-24 58,83
24 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10267,4 5085,2 24-25 27,47
25 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10251,5 5062,8 25-26 131,66
26 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10245,0 4931,3 26-27 46,85
27 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10201,7 4913,4 27-28 136,28
28 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10229,1 4779,9 28-29 56,95
29 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10272,9 4743,5 29-30 95,36
30 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10279,9 4648,4 30-31 175,12
31 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10320,7 4478,1 31-32 65,52
32 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10266,9 4440,7 32-33 88,05
33 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10258,0 4353,1 33-34 84,99
34 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10192,2 4299,3 34-35 55,02
35 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10215,6 4249,5 35-36 154,49
36 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10156,9 4106,6 36-37 61,01
37 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10151,9 4045,8 37-38 78,18
38 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10117,5 3975,6 38-39 55,04
39 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10165,8 3949,2 39-40 102,54
40 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10200,2 3852,6 40-41 45,96
41 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10230,1 3817,7 41-42 99,79
42 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10182,3 3730,1 42-43 98,68
43 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10114,5 3658,4 43-44 37,24
44 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10149,4 3645,4 44-45 111,81
45 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10232,6 3570,7 45-46 17,37
46 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10225,6 3554,8 46-47 58,60
47 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10173,8 3582,2 47-48 52,62
48 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10130,5 3552,3 48-49 122,43
49 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10067,7 3447,2 49-50 48,36
50 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10106,1 3417,8 50-51 92,14
51 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10197,7 3427,8 51-52 83,26
52 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10216,1 3346,6 52-53 64,54
53 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10205,7 3282,9 53-54 48,56
54 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10161,4 3302,8 54-55 54,15
55 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10120,0 3267,9 55-56 44,84
56 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10118,0 3223,1 56-57 75,55
57 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10154,4 3156,9 57-58 81,38
58 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10073,7 3146,4 58-59 40,10
59 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 10035,9 3133 59-60 94,99
60 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9986,6 3051,8 60-61 64,73
61 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9988,5 2987,1 61-62 158,84
62 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9851,1 2907,4 62-63 123,31
63 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9869,0 2785,4 63-64 222,50
64 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9686,3 2658,4 64-65 153,69
65 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9533,9 2678,3 65-66 68,78
66 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9470,6 2651,4 66-67 58,16
67 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9422,3 2683,8 67-68 130,59
68 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9292,3 2696,2 68-69 52,65
69 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9240,5 2686,8 69-70 54,61
70 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9187,2 2698,7 70-71 109,35
71 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9090,1 2648,4 71-72 63,88
72 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9032,4 2675,8 72-73 112,52
73 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 8930,3 2723,1 73-74 94,35
74 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 8937,2 2817,2 74-75 48,94
75 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 8947,7 2865 75-76 44,93
76 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 8922,8 2902,4 76-77 48,08
77 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 8884,0 2930,8 77-78 129,04
78 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 8846,6 3054,3 78-79 38,57
79 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 8865,0 3088,2 79-80 74,94
80 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 8871,0 3162,9 80-81 84,67
81 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 8874,5 3247,5 81-82 87,38
82 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 8959,7 3266,9 82-83 149,41
83 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9042,3 3391,4 83-84 57,63
84 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9098,1 3377 84-85 158,13
85 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9238,0 3450,7 85-86 167,85
86 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9193,7 3612,6 86-87 60,33
87 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9197,7 3672,8 87-88 58,72
88 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9229,6 3722,1 88-89 80,01
89 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9236,6 3801,8 89-90 131,16
90 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9187,2 3923,3 90-91 75,29
91 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9213,1 3994 91-92 45,27
92 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9193,7 4034,9 92-93 53,06
93 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9244,0 4051,8 93-94 230,46
94 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9188,2 4275,4 94-95 66,31
95 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9229,6 4327,2 95-96 40,91
96 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9188,7 4328,2 96-97 217,79
97 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9247,5 4537,9 97-98 51,91
98 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9286,9 4571,7 98-99 83,91
99 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9362,5 4608,1 99-100 122,13
100 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9329,2 4725,6 100-101 79,22
101 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9390,4 4775,9 101-102 115,99
102 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9326,2 4872,5 102-103 39,03
103 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9319,2 4910,9 103-104 43,49
104 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9293,8 4946,2 104-105 123,67
105 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9323,7 5066,2 105-106 53,09
106 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9302,8 5115 106-107 49,85
107 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9319,7 5161,9 107-108 35,24
108 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9343,6 5187,8 108-109 119,63
109 5373,2 ΣΤΥΛΙΣ 9327,2 5306,3 109- 1 149,75
1 5363,8 ΣΤΥΛΙΣ 9262,8 5441,5
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 02-07-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος λόφου "Παλαιοκάστρου"
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΩΛΟΥ
Ανάβρας

Αμυντικά Συγκροτήματα
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις