Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3538/4200/23-1-2002 - ΦΕΚ 141/Β/12-2-2002
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του Συγκροτήματος του νερόμυλου και του μηχανολογικού εξοπλιισμό του, που βρίσκεται στη θέση «Ποτάμι» του Δημοτικού Διαμερίσματος Αχλαδέα του Δήμου Δεβριζιάνων του Ν. Ιωαννίνων.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το Συγκρότημα του νερόμυλου μαζί με τον μηχανολογικό μηχανισμό του, που βρίσκεται στη θέση «Ποτάμι» του Δημοτικού Διαμερίσματος Αχλαδέα στο Δήμο Δεβριζιάνων του Ν. Ιωαννίνων, διότι αποτελεί αξιόλογο δείγμα κατασκευής της προβιομηχανικής περιόδου, που συνδέεται με την οικονομία της περιοχής και τις ιστορικές μνήμες των κατοίκων."

Ν. 5351/1932, άρθρο 52, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 και 17 του Ν.Δ. 216/1943 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 παρ. 5 του Ν. 1337/1983 και ισχύει.
Ν. 1469/1950
Ν. 2039 (ΦΕΚ 61/Α/13-4.92).
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 01-12-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτιριακό συγκρότημα υδρόμυλου στη θέση Ποτάμι
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
Αχλαδεών

Αγροτική Οικονομία
Μύλοι