Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2792/55698/10-11-1997 - ΦΕΚ 1039/Β/25-11-1997
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου, του παλαιού Δημοτικού Σχολείου (Αμελικό) στην Κοινότητα Δημόκορης Πωγωνίου Ν. Ιωαννίνων.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950, το παλαιό Δημοτικό Σχολείο (Αμελικό) στην Κοινότητα Δημόκορης Πωγωνίου Ν. Ιωαννίνων, διότι είναι συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων και την παράδοση του χωριού. "

ΚΝ 5351/32, άρθρο 52
Ν 1469/50
Ν 2039
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 01-10-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Παλαιό Δημοτικό σχολείο (Αμελικό)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΩΓΩΝΙΟΥ
ΛΑΒΔΑΝΗΣ
Διμοκορίου
Διμοκόριον
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας