Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/69789/1519/29-10-1982 - ΦΕΚ 17/Β/20-1-1983
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου της μεταβυζαντινής Μονής Κερά Ελεούσα στο Χαρασσό Πεδιάδος Ηρακλείου
Κείμενο
"Αποφασίζουμε να κηρυχθεί η μεταβυζαντινή Μονή Κερά Ελεούσα στο Χαρασσό Πεδιάδος Ηρακλείου ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο για την ιστορική και αρχαιολογική της αξία.
Ζώνη προστασίας ορίζεται χίλια μέτρα από τα όρια των εξωτερικών βοηθητικών εγκαταστάσεων του μνημείου."

ΚΝ 5351/1932
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Χαρασό. Ι. Μονή Κεράς Ελεούσας.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΓΟΥΒΩΝ
Χαράσου
Χαρασόν
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι