Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/71835/3071π.ε./17-11-1979 - ΦΕΚ 210/Β/1-3-1980
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων στην Αμνισσό Ηρακλείου (Όρα διόρθωσιν εις 573/Β/1980 ΦΕΚ).
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως αρχαιολογικούς χώρους τις παρακάτω περιοχές της Κρήτης, για την αποτελεσματικότερη προστασία των αρχαιοτήτων που υπάρχουν σ΄ αυτές:
1. Την περιοχή Αμνισσού Τεμένους Ηρακλείου, πάνω και γύρω στο λόφο "Παλιόχωρα" με ζώνη προστασίας που ορίζεται ως εξής: Ανατολικά από νοητή γραμμή σε απόσταση 300μ. από την Έπαυλη των Κρίνων και κάθετα προς τον άξονα της Εθνικής οδού, Δυτικά από νοητή γραμμή σε απόσταση 500μ. από το Βωμό του Διός Θενάτα και κάθετα προς τον άξονα της Εθνικής οδού. Νότια από τη ρίζα του λόφου που φθάνει έως την παλαιά Εθνική οδό και Βόρεια από τη θάλασσα.
2. Το προϊστορικό λατρευτικό σπήλαιο της Ειληθυίας κοντά στην Αμνισσό με ζώνη προστασίας κύκλο ακτίνας 500μ. από την είσοδο του σπηλαίου.
3. Τις θέσεις "Αγκιναροπάπουρο", "Γερόκαμπος", "Παπούρα" της περιοχής Λέντα Ν. Ηρακλείου με ζώνες προστασίας κύκλους 55μ. από τα ορατά μνημεία.
4. Το λόφο "Μπαϊρια" ή "Τζαφέρ Παπούρα" της περιοχής Γάζι Ηρακλείου όπου βρέθηκε το σημαντικό μινωϊκό ιερό των ειδώλων με ζώνη προστασίας 500 μ.. περιμετρικά από τη ρίζα του λόφου."

N 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 11-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αμνισός. Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο "Παλιόχωρα"
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΓΟΥΒΩΝ
Ελαίας

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος σπηλαίου Ειλειθυίας στην Αμνισό νομού Ηρακλείου.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΓΟΥΒΩΝ
Ελαίας

Φυσικοί Χώροι
Σπήλαια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Αγκιναροπάπουρο"
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Μιαμούς
Λέντας
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Γερόκαμπος"
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Μιαμούς
Λέντας
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Παπούρα"
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΑΣ
Μιαμούς
Λέντας
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο "Μπαϊρια" ή "Τζαφέρ Παπούρα"
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΓΑΖΙΟΥ
Γαζίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Θρησκευτικοί Χώροι