Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/29269/1472/23-6-2000 - ΦΕΚ 845/Β/11-7-2000
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη του Λόφου Κάστρο-Δόξα Πατρί ή Γάρτσικο στο Σκιαδά Τριταίας Ν. Αχαΐας ως αρχαιολογικού χώρου.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε ως Αρχαιολογικό Χώρο την περιοχή του Λόφου Κάστρο-Δόξα Πατρί ή Γάρτσικο στο χωριό Σκιαδά Τριταίας Ν. Αχαΐας για λόγους προστασίας ερειπίων αρχαίας πόλεως και των τειχών της. Ο λόφος Κάστρο Δόξα Πατρί ή Γάρτσικο αποτελούσε τμήμα της αρχαίας Ακρώρειας και πιθανώτατα η οχύρωση και τα οικιστικά λείψανα ανήκουν στην αρχαία πολίχνη Οπούντα η οποία ήκμασε τον 4ο αι. π.Χ.
Στον ίδιο λόφο υπάρχουν ενδείξεις και Μεσαιωνικής εγκατάστασης, όπως λείψανα φρουρίου, μεγάλων υδατοδεξαμενών και ναΐσκου.
Στα Ν.Α. του λόφου στη θέση "Αγριλίτσα", απ' όπου και η μοναδική πρόσβαση στο λόφο Κάστρο, εντοπίστηκαν λείψανα μεγάλου δημόσιου οικοδομήματος.
Η κηρυσσόμενη περιοχή ορίζεται σε απόσπασμα Φ.Χ. Γ.Υ.Σ. (Κλ: 1:5000) με τα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ-Α τα οποία αντιστοιχούν στον συνημμένο πίνακα συντεταγμένων και επεξήγησης ορίων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ
Κήρυξη του λόφου Κάστρο Δόξα Πατρί ή Γάτσικο στο Σκιαδά Τριταίας
Κέντρον Φ. Χ. 1:100.000 Φύλλο Χάρτη 1:5.000
Πύργος - Ολυμπία φ=37ο 45' λ= - 2ο 15'

Σημείο Χ Ψ Αριθμός Φύλλου
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Α 16.940 13.367 6264,3
Β 17.112 13.752 6264,11 αγροτικός δρόμος
Γ 17.254 13.957 6264,1 >> >>
Δ 17.530 14.108 6264,2 >> >>
Ε 17.693 14.005 6264,2 >> >>
Ζ 17.843 14.053 6264,2 >> >>
Η 18.020 13.985 6264,2 >> >>
Θ 18.115 13.860 6264,2 αγροτικός δρόμος
Ι 18.053 13.250 6264,4 νεροσυρμή
Κ 18.253 12.830 6264,4 >>
Λ 18.592 12.545 6264,4 >>
Μ 18.375 12.540 6264,4 αγροτικός δρόμος
Ν 18.390 12.245 6264,4 >> >>
Ξ 18.152 12.035 6264,4 >> >>
Ο 18.217 11.848 6264,4 >> >>
Π 18.090 11.635 6264,4 >> >>
Ρ 17.573 11700 6264,4 ευθεία γραμμή Τριγωνομ.
Σ 16.907 12-370 6264,3 ευθεία γραμμή κορυφές λόφων.
Α 16.940 13.367 6264,3 ευθεία γραμμή κορυφές λόφων.

ΚΝ 5351/1932
Ν 1127/1981
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 25-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στο λόφο Κάστρο - Δόξα Πατρί ή Γάρτσικο στον Σκιαδά
ΑΧΑΪΑΣ
ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΡΙΤΑΙΑΣ
Σκιαδά
Σκιαδάς
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα