Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ23/2562/1427/2-6-1999 - ΦΕΚ 1554/Β/3-8-1999
Τίτλος ΦΕΚ Επέκταση υπάρχοντος κτιρίου του Παγκρήτιου Βενιζέλειου και Πανάνειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.
Κείμενο
"Αναπροσαρμόζεται το Βόρειο όριο της ζώνης Α' απολύτου προστασίας αρχαιολογικού χώρου Κνωσσού, με την εξαίρεση του γηπέδου του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, εμβ. 103.254,08 τετρ. μ. όπως εμφαίνεται στο απόσπασμα χάρτου Γ.Υ.Σ. 1:5000, συνημμένο στην απόφαση αυτή, με την πολυγωνική γραμμή Α-Β-Γ-Δ.
Το γήπεδο ορίζεται βόρεια από το βόρειο όριο της ζώνης Α', Νότια από ρέμα, , Ανατολικά από το όριο του γηπέδου του νοσοκομείου και Δυτικά από την επαρχιακή οδό Ηρακλείου - Κνωσσού.
Δια της συνεργασίας των συναρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟ και του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, καθορίζονται ως εξής όροι δόμησης, εντός του γηπέδου του Βενιζελείου Νοσοκομείου, ώστε να προστατεύεται ο αρχαιολογικός χώρος Κνωσσού, χωρίς να επέρχεται, άμεση ή έμμεση βλάβη των αρχαιοτήτων:
1. Μεγ. κάλυψη 10% της επιφανείας του Γηπέδου.
2. Συντελεστή δομήσεως 0,22.
3. Μεγ. ύψος κτηρίων 11,5.
4. Στα κτίρια Α.Β.Ε. Μονάδας Τεχνητού Νεφρού θα διατηρηθούν οι κατασκευασμένοι υπόγειοι χώροι.
Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τους όρους της παρούσης, αίρει αυτομάτως την απόφαση αυτή".

ΚΝ 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 19-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Κνωσού.
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κνωσός
Αρχαιολογικές Θέσεις