Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2246/43011/5-8-1994 - ΦΕΚ 698/Β/14-9-1994
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου "Όμιλος Ορφεύς" στις Σέρρες, ιδιοκ. του Ομίλο, μαζί με τον αύλειο οικοπεδικό χώρο.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το κτίριο του " Ομίλου Ορφεύς" στις Σέρρες, ιδιοκτησίας του Ομίλου διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης και τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής.
Επίσης ορίζεται ζώνη προστασίας ο αύλειος χώρος του κτιρίου (με στοιχεία Α, Β,Γ, Δ, Ε,Ζ, Η, Α του συνημμένου τοπογραφικού διαγράμματος)."


N 5351/1932
Ν1469 / 50
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 04-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Σέρρες. Κτίριο "Όμιλος Ορφεύς"
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
Σερρών
Σέρραι
Φυσικοί Χώροι