Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/20959/1130/17-8-1994 - ΦΕΚ 660/Β/31-8-1994
Τίτλος ΦΕΚ Επέκταση κυρήξεως αρχαιολογικού χώρου Αφαίας Αιγίνης.
Κείμενο
" Συμπληρώνουμε την αρ. 2258 / 1966 (ΦΕΚ 175/Β/26-3-1966) Υπουργική Απόφαση και κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο την περιοχή γύρω από το ναό της Αφαίας Αιγίνης, η οποία στο χάρτη κλίμακος 1: 5000,που συνοδεύει την παρούσα Απόφαση ορίζεται από τα σημεία : 1,2,3,4,5,6,...23,24,25,26,27 και 1,που αντιστοιχούν στα παρακάτω ζεύγη συντεταγμένων :

ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ / ΝΗ ΣΥΝ / ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΗΜΕΙΩΝ

α / α 1:5000 1:50000 Χ (m) Ψ (m) ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ


1 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 6206.50 1719.00 1- 2 424.89
2 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 6426.50 1355.50 2 - 3 1324.04
3 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 6896.00 117.50 3 - 4 103.24
4 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 6793.00 124.50 4 - 5 70.83
5 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 6777.00 55.50 5 - 6 102.88
6 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 6704.00 17.00 6 - 7 154.12
7 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 6710.00 171.00 7 - 8 89.40
8 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 6621.00 179.50 8 - 9 292.75
9 6473.5 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 6376.50 340.50 9 - 10 254.56
10 6473.5 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 6135.00 421.00 10 - 11 543.73
11 6473.5 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 5602.00 528.50 11 - 12 229.83
12 6473.5 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 5420.50 669.50 12 - 13 438.28
13 6473.5 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 5029.50 867.50 13 - 14 485.65
14 6473.5 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 4591.25 1076.77 14 - 15 699.97
15 6473.5 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 4542.50 378.50 15 - 16 181.40
16 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 4520.00 198.50 16 - 17 627.67
17 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 4505.50 429.00 17 - 18 435.42
18 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 4926.00 542.00 18 - 19 105.50
19 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 5023.00 583.50 19 - 20 166.51
20 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 4984.50 745.50 20 - 21 89.89
21 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 5068.50 777.50 21 - 22 206.14
22 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 5201.50 935.00 22 - 23 272.62
23 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 5305.50 1187.00 23 - 24 161.06
24 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 5386.00 1326.50 24 - 25 217.33
25 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 5557.50 1460.00 25 - 26 208.24
26 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 5741.50 1557.50 26 - 27 315.62
27 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 5862.50 1849.00 27 - 1 367.74
1 6473.3 ΑΘΗΝΑΙ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 6206.50 1719.00
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 03-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος γύρω από το ναό της Αφαίας
ΝΗΣΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ

Αίγινας
Αίγινα
Αρχαιολογικές Θέσεις