Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ37/28566/661/16-8-1990 - ΦΕΚ 616/Β/27-9-1990
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη Ι. Ναών Αγίων Αναργύρων, Αγίου Αντωνίου και Αγίας Μαρίνας, Αγίου Ιω. Προδρόμου και Αγ. Ιω. Θεολόγου Σερρών ως έργων τέχνης.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε τους Ιερούς Ναούς Αγίων Αναργύρων, Αγίου Αντωνίου και Αγίας Μαρίνας, Αγίου Ιωάννου Προδρόμου και Αγ. Ιωάννου Θεολόγου ως έργα τέχνης που χρήζουν ειδικής κρατικής προστασίας, με ζώνη προστασίας γύρω τους τον χώρο που περικλείεται από τον σύγχρονο περίβολο των ναών και για το Ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου επί πλέον και τον ακάλυπτο χώρο που βρίσκεται νότια του ναού (χώρος ΑΒΓΔΕΖΗ του τοπογρ, διαγράμματος).
Οι ναοί αυτοί είναι τα μοναδικά μέσα στην πόλη των Σερρών σωζόμενα δείγματα του τύπου της τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής με γυναικωνίτη που συναντάται στον ευρύτερο χώρο της Βαλκανικής κατά τον 19ο αιώνα και αποτελούν αξιόλογα μνημεία της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής του 19ου αι. για την πόλη των Σερρών διότι διασώζουν τον αρχικό αρχιτεκτονικό τύπο και τον διάκοσμό τους.
Είναι κτίρια στενά δεμένα με την ιστορική πορεία των Σερρών και αποτελούν σημεία αναφοράς της μεσαιωνικής τοπογραφίας της πόλεως."

ΚΝ 5351/32
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 08-04-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ν. Αγίου Αντωνίου και Αγίας Μαρίνας.
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
Σερρών
Σέρραι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννη Προδρόμου.
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
Σερρών
Σέρραι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίων Αναργύρων.
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
Σερρών
Σέρραι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι.Ναός Αγίου Ιωάννου Θεολόγου
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
Σερρών
Σέρραι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι