Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 31396π.ε./243/25-1-1973 - ΦΕΚ 114/Β/29-1-1973
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως ως αρχαιολογικού χώρου του υπ΄αριθ. 386 ανταλλαξίμου οικοπέδου ανατολικώς του Βυζαντινού Ναού Αγίου Θεοδώρου Σερρών.
Κείμενο
"Αποφασίζομεν την κήρυξιν ως αρχαιολογικού χώρου του υπ΄ αριθμ. 386 ανταλλάξιμου οικοπέδου, κειμένου προς Ανατολάς του βυζαντινού Ναού Αγίων Θεοδώρων Σερρών, λόγω της υπάρξεως εν αυτώ προσκτισμάτων της υπό τον ως άνω Ναόν παλαιοχριστιανικής βασιλικής."

ΚΝ 5351 / 32
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 16-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Προσκτίσματα παλαιοχριστιανικής βασιλικής.
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΕΡΡΩΝ
Σερρών
Σέρραι
Βοηθητικοί Χώροι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι