Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4035/2328/13-1-2000 - ΦΕΚ 76/Β/1-2-2000
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου και έργου τέχνης του κτιρίου ιδιοκτησίας Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου Σιδηροκάστρου στην οδό Αγίου Γεωργίου 26, στο Σιδηρόκαστρο Σερρών.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία το κτίριο ιδιοκτησίας Ι. Ναού Αγίου Γεωργίου Σιδηροκάστρου στην οδό Αγίου Γεωργίου 26 στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, διότι αποτελεί σημαντικό κτίριο, το οποίο συνδυάζει αξιόλογο εξωτερικό διάκοσμο και τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική τυπολογία της εποχής (1888) κατά την οποία οι παραδοσιακές μορφές εμπλουτίζονται με έντεχνα αρχιτεκτονικά στοιχεία".

Ν 5351/32, άρθρο 52
Ν 1469/1950
Ν 2039/92
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 24-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο στην οδό Αγίου Γεωργίου 26, στο Σιδηρόκαστρο, ιδ. Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
Σιδηροκάστρου
Σιδηρόκαστρον
Αστικά Κτίρια