Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/279/39550/1-8-2000 - ΦΕΚ 1036/Β/23-8-2000
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου της παλαιάς Αστικής Σχολής του Δημοτικού Διαμερίσματος Πρώτης νομού Σερρών, ιδιοκτησίας του Δήμου Πρώτης, μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του στα όρια ιδιοκτησίας των παρακείμενων οικιών.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/50, την παλαιά Αστική Σχολή του Δημοτικού Διαμερίσματος Πρώτης νομού Σερρών, ιδιοκτησίας του Δήμου Πρώτης, μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του στα όρια ιδιοκτησίας των παρακείμενων οικιών περιμετρικά του κτιρίου, διότι αποτελεί μαρτυρία της ενίσχυσης των ελληνικών γραμμάτων από την τοπική κοινωνία (Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα) στις αρχές του 20ού αιώνα, δηλαδή σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη ιστορική περίοδο για το Μακεδονικό χώρο. Επίσης το εν λόγω μνημείο είναι σημαντικό διότι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα των πρώτων έργων μιας δόκιμης επίσημης αρχιτεκτονικής που εφάρμοσε στοιχεία του νεοκλασικισμού, ακολουθώντας την τάση της εποχής για την απομάκρυνση από τα χαρακτηριστικά των παραδοσιακών κατασκευών".

Ν 5351/32, άρθρο 52
Ν 1469/1950
Ν 2039/92
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 26-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Η παλαιά Αστική Σχολή στην Πρώτη, ιδ. Δήμου Πρώτης
ΣΕΡΡΩΝ
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΠΡΩΤΗΣ
Πρώτης
Πρώτη
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας