Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4195/67464/20-12-2000 - ΦΕΚ 1616/Β/29-12-2000
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων δύο κτιρίων και του ενδιάμεσου χώρου τους στο Δ.Δ. Ηλιοκώμης, δήμου Κορμίστας, νομού Σερρών.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία που χρειάζονται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/50, τα παρακάτω δύο κτίρια με τον ενδιάμεσο χώρο τους στο Δ.Δ. Ηλιοκώμης δήμου Κορμίστας νομού Σερρών:
Α) Το κτίριο της αποθήκης με τον περιβάλλοντα χώρο του, όπως σημειώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΑ.
Β) Το παλαιό Δημοτικό Σχολείο με τον περιβάλλοντα χώρο του, όπως σημειώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία ΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΞ.
Γ) Το χώρο της "Χιονίστρας", που ενοποιεί τους δύο παραπάνω χώρους και χρησιμεύει για την αποθήκευση χιονιού, όπως σημειώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία ΚΝΜΝΟΞΚ, διότι αποτελούν αξιόλογα κτίσματα τοπικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της περιόδου του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, σημαντικά για τη μελέτη της κοινωνικής εξέλιξης του τόπου και άμεσα συνδεδεμένα με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής".

Ν 5351/32, άρθρο 52
Ν 1469/50
Ν 2039/92
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 28-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο αποθήκης στην Ηλιοκώμη
ΣΕΡΡΩΝ
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ
Ηλιοκώμης
Ηλιοκώμη
Βοηθητικοί Χώροι
Κτίριο παλαιού Δημοτικού Σχολείου στην Ηλιοκώμη
ΣΕΡΡΩΝ
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ
Ηλιοκώμης
Ηλιοκώμη
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας
Ο χώρος της "Χιονίστρας" στην Ηλιοκώμη
ΣΕΡΡΩΝ
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ
Ηλιοκώμης
Ηλιοκώμη
Βοηθητικοί Χώροι