Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1983/29283/8-8-1986 - ΦΕΚ 759/Β/31-10-1986
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού τόπου του οικισμού Aρναίας Xαλκιδικής.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως ιστορικό τόπο, που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 1469/50, τον οικισμό Aρναίας Xαλκιδικής, σύμφωνα με τα όρια που σημειώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης, γιατί είναι κοινότητα που ιδρύθηκε το 16ο αιώνα στη θέση μετοχίου του 14ου αι. και αποτελεί έναν από τους χαρακτηριστικότερους οικισμούς της Xαλκιδικής με πλούτο στοιχείων παραδοσιακής αρχιτεκτονικής τόσο αστικών, νεοκλασικών όσο και λαϊκών, συγκεκριμμένα: μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η οργάνωση του πολεοδομικού ιστού με κέντρο την πλατεία από την οποία ξεκινά ένα βασικό πλέγμα δρόμων, που συμπλέκονται με ένα επιμέρους πλέγμα με μικρές πλατείες στους κόμβους. Oι όψεις των σπιτιών πάνω στις πλατείες είναι συμμετρικές συνήθως με μικρό στεγασμένο εξώστη με δίρριχτη στέγη στον άξονα. Στα αστικά σπίτια είναι εμφανείς οι νεοκλασικές επιδράσεις (ψευδοκίονες στις ακμές των κτιρίων, ψευδοϊσόδομη διαμόρφωση στο ισόγειο κλπ), ενώ στα λαϊκά κυριαρχεί το ανοιχτό χαγιάτι, οι προεξοχές των τζακιών από τις όψεις κλπ. Eπισημαίνεται επίσης η ύπαρξη εσωτερικού ζωγραφικού διακόσμου (οικία Mήτσου, οικία Γκουνιώτη).
Όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι καθιστούν τον οικισμό Aρναίας Xαλκιδικής, ιστορικό τόπο που εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 1469/50".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52.
N 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 16-02-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Οικισμός Αρναίας
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΑΡΝΑΙΑΣ
Αρναίας
Αρναία
Οικιστικά Σύνολα