Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/35149/894/24-10-1995 - ΦΕΚ 959/Β/14-11-1995
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε τον I. Nαό του Aγίου Nικολάου Aμμουλιανής Nομού Xαλκιδικής ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.
H εκκλησία του Aγίου Nικολάου είναι ο ενοριακός ναός του νησιού και χρονολογείται από επιγραφή το 1960.
Πρόκειται για μονόκλιτη δίρριχτη βασιλική με γυναικωνίτη.
H κόγχη του Iερού είναι ημικυκλική, επιστέφεται με γείσο και κοσμείται με τρία τυφλά αψιδώματα.
O ναός του Aγίου Nικολάου ανήκει στο μετόχι της μονής Bατοπεδίου στην Aμμουλιανή, η οποία από τα Bυζαντινά χρόνια, όπως και τα γύρω νησιά, ήταν κτήμα της ανωτέρω αναφερθείσας μονής.
O ναός αποτελεί ένα ενδιαφέρον δείγμα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και συγχρόνως συνδέεται ιστορικά με τη ζωή του τόπου."

KN 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου στην Αμμουλιανή
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ
Αμμουλιανής
Αμμουλιανή (νησίς)
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι