Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/52412/1205/15-10-1984 - ΦΕΚ 896/Β/20-12-1984
Τίτλος ΦΕΚ Ανακοίνωση "αρχαίου μνημείου" του Ι.Ν. Αγ. Νικολάου, στα σύνορα του Αγ. Όρους.
Κείμενο
"...Aνακοινώνουμε : Ότι ο βυζαντινός I. Nαός του Aγ. Nικολάου, που βρίσκεται στο μέσο περίπου της γραμμής των συνόρων του Aγίου Όρους και στην περιοχή Oυρανούπολης είναι "αρχαίο μνημείο".
O ναός σώζεται σε ερείπια, που δείχνουν ότι ανήκει στο μονόκλιτο τρίκογχο τύπο με τρούλλο και χρονολογείται με βάση την τοιχοποιία του, στην οποία γίνεται χρήση και της τεχνικής της κρυμμένης πλίνθου, στον 11ο-14ο αιώνα".

KN 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 10-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι.Ναός Αγίου Νικολάου στην Ουρανούπολη.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ
Ουρανοπόλεως

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι