Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/53546/1357 π.ε./31-1-1989 - ΦΕΚ 127/Β/21-2-1989
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο τον I. Nαό του προσκυνήματος της Παναγίας, μαζί με τον άμεσα περιβάλλοντα χώρο του, που βρίσκεται στα ανατολικά του χωριού M. Παναγία της Xαλκιδικής γιατί αποτελεί αξιόλογο δείγμα εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του περασμένου αιώνα, που έχει διατηρήσει στο εσωτερικό του αλώβητα λειτουργικά στοιχεία".


KN 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός προσκυνήματος της Παναγίας στην Μεγάλη Παναγία
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Μεγάλης Παναγίας
Μεγάλη Παναγία
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι