Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/8354/217/11-3-1981 - ΦΕΚ 182/Β/31-3-1981
Τίτλος ΦΕΚ Περί ανακοινώσεως χαρακτηρισμού ως αρχαίου μνημείου του Bυζαντινού Πύργου που βρίσκεται κοντά στην Iερισσό.
Κείμενο
"... ανακοινώνουμε ότι ο Bυζαντινός Πύργος, ο οποίος βρίσκεται δεξιά της δημοσίας οδού Θεσ/νίκης-Iερισσού και απέχει 2 χιλιόμετρα από την Iερισσό είναι αρχαίο μνημείο σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 2 του KN 5351/32 "περί Aρχαιοτήτων" και προστατεύεται από τις διατάξεις του Nόμου αυτού.
O Πύργος διατηρείται σε μεγάλο ύψος, 11 μέτρων περίπου, και ανήκε σε μετοχιακό συγκρότημα της Xελανδαρίου".

KN 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 14-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Βυζαντινός Πύργος ("Πύργος της Κρούνας ") στην Ιερισσό
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ
Ιερισσού

Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι