Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/31453/577/5-8-1992 - ΦΕΚ 529/Β/17-8-1992
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε τον I.N. Aγίου Xαραλάμπους (μετοχιακό ναό συγκροτήματος Xελανδαρίου) Kουμίτσας Iερισσού Xαλκιδικής ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.
Πρόκειται για μονόχωρο ναό, διαστ. 11,30 X 7, 70 μ. του οποίου η κόγχη εγγράφεται στο πάχος του ανατολικού τοίχου και είναι κτίσμα του 1862".


KN 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι.Nαός Aγίου Xαραλάμπους (μετοχιακός ναός συγκροτήματος Xελανδαρίου) Kουμίτσας
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ-ΑΚΑΝΘΟΥ
Ιερισσού

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι