Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/3738/78/20-2-1987 - ΦΕΚ 283/Β/9-6-1987
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ερειπίων στο νησί Bιδρονήσι στη Μικρή Πρέσπα της Φλώρινας ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων.
Κείμενο
"Kηρύσσουμε ως διατηρητέα μνημεία τα ερείπια του ναού που βρίσκονται στο Bιδρονήσι Πρεσπών N.Φλώρινας γιατί πρόκειται γιά κτίσμα της εποχής των Παλαιολόγων".


ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ερείπια ναού στο Βιδρονήσι
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΠΡΕΣΠΩΝ
ΠΡΕΣΠΩΝ
Αγίου Αχιλλείου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι