Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3497/164/28-1-1985 - ΦΕΚ 85/Β/15-2-1985
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως έργου τέχνης της οικίας ιδιοκτησίας Ε. Γεωργιάδη στις οδούς Μ. Αλεξάνδρου και Νάουσας 4 στη Φλώρινα.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του το κτίριο επί των οδών M.Aλεξάνδρου και Nάουσας 4 στη Φλώρινα, ιδιοκτησίας E. Γεωργιάδη, γιατί είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα της αρχιτεκτονικής του ART- DECO στη Φλώρινα την εποχή του Μεσοπολέμου, κτίστηκε το 1930 και βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο (οδός M. Aλεξάνδρου) που διατηρεί σήμερα ένα μεγάλο αριθμό παραδοσιακών κτισμάτων. Tο κτίσμα είναι διώροφο κεραμοσκεπές. Στο ισόγειο υπήρχε φαρμακείο, ενώ στον όροφο η κατοικία του ιδιοκτήτη. Tο ισόγειο και ο όροφος εμφανίζονται διάτρητα από μια σειρά ανοίγματα, ενώ το τμήμα του ορόφου που αντιστοιχεί στη διασταύρωση των οδών M. Aλεξάνδρου και Nαούσης τονίζεται ιδιαίτερα με την κυκλική διαμόρφωση του αντίστοιχου χώρου. Γραμμικά πλαίσια τονίζουν τα ανοίγματα του ορόφου, ενώ επίπεδα γείσα σε διάφορα ύψη που διαφοροποιούνται ελαφρά με αντίστοιχη διαμόρφωση του κτιστού στηθαίου της στέγης όσον αφορά το ύψος, καθορίζουν το τελείωμα της οικοδομής.
Στον όροφο οδηγεί μια εσωτερική σκάλα, όπου τα δωμάτια και οι βοηθητικοί χώροι οργανώνονται γύρω από δύο κεντρικές "σάλες".
Oλα τα παραπάνω αναφερόμενα μορφολογικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία, το καθένα χωριστά και στο σύνολό τους, συνθέτουν την έννοια του έργου τέχνης".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 14-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου και Νάουσας 4 στη Φλώρινα, ιδ. Ε. Γεωργιάδη
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Φλωρίνης
Φλώρινα
Εμπόριο
Αστικά Κτίρια