Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ32/13198/439/29-4-1999 - ΦΕΚ 892/Β/26-5-1999
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Μόδιο Ν. Φθιώτιδος ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Μόδιο Ν. Φθιώτιδος ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με περιβάλλοντα χώρο 100 μ. γύρω του.
Πρόκειται για καθολικό ερειπωμένης Μονής. Ο ναός είναι συνεπτυγμένος εγγεγραμμένος με τρούλλο, με συνεπτυγμένους χορούς και νάρθηκα.
Το εσωτερικό του ναού δίνει την αίσθηση ενιαίου χώρου με έντονη την παρουσία του τρούλλου.
Η κτητορική επιγραφή βρίσκεται πάνω από την κόγχη του Ιερού και στην εξωτερική πλευρά.
«+Ετ(ους) ζοθ ε/κτήσθη/ ο ναός του Σ(ωτή)ρος το στ(αυ)ροπίγιον». Χρόνος κτίσης 1571.
Άλλη επιγραφή υπάρχει στο Ν. τοίχο του νάρθηκα με χρονολογία «αφπα(=1581)/ (Παναγιά Θ(εοτ?)/κε/ σκέπε φρούρι/ φίλατε τους/ εβρησκομέ/νους μονα/χούς εν τυ/ αγία Μετα/(μορφώσει του Σωτήρος)".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 13-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Μόδιο
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΤΙΘΟΡΕΑΣ
Μοδίου
Μόδιον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι