Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/65142/1817/20-8-2008 - ΦΕΚ 398/ΑΑΠ/9-9-2008
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου, που στεγάζει το «Μουσείο Σύγχρονης τέχνης» (πρώην οικία Μπουφλή), στη συμβολή των οδών Λεωφ. Ελευθερίας 103 και Μπιζιάνου, στο Ο.Τ. 157, στη Φλώρινα, φερομένης ιδιοκτησίας Κληρονόμων Λαζάρου Γούναρη
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, το κτίριο που στεγάζει το «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» (πρώην οικία Μπουφλή), φερομένης ιδιοκτησίας Κληρονόμων Λαζάρου Γούναρη, στη συμβολή των οδών Λεωφ. Ελευθερίας 103 και Μπιζιάνου, στο Ο.Τ. 157, στην πόλη της Φλώρινας, διότι σύμφωνα με το άρθρο 16, παρ. 1β του ν. 3028/2002, αποτελεί ένα από τα αξιολογότερα δείγματα της αρχιτεκτονικής της πόλης στα τέλη του 19ου αι. και στις αρχές του 20ου αι., τα οποία διασώθηκαν μέχρι τις μέρες μας.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 27-09-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο του «Μουσείου Σύγχρονης τέχνης» (πρώην οικία Μπουφλή), στη συμβολή των οδών Λεωφ. Ελευθερίας 103 και Μπιζιάνου, στο Ο.Τ. 157, στη Φλώρινα, φερομένης ιδιοκτησίας Κληρονόμων Λαζάρου Γούναρη
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑΣ


Τμήματα Κτιρίου
Αστικά Κτίρια