Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2251/42909/5-9-1994 - ΦΕΚ 695/Β/14-9-1994
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Κρηνίδας Ν. Σερρών.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν1469 / 50 το παλαιό Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας Κρηνίδας Ν. Σερρών διότι πρόκειται για δημόσιο κτίριο ειδικής λειτουργίας, που σηματοδοτεί το χώρο και αποτελεί μαρτυρία της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του υπόδουλου Ελληνισμού την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα, είναι δε άμεσα συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής."


N 5351/1932
Ν 1469 / 50
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 04-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Παλαιό Δημοτικό Σχολείο στην κοινότητα Κρηνίδας
ΣΕΡΡΩΝ
ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ
ΠΡΩΤΗΣ
Κρηνίδος

Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας