Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ37/36626/943/25-7-1995 - ΦΕΚ 694/Β/7-8-1995
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε το ναό του Προφήτη Ηλία στην Κοινότητα Αχλαδοχώρι του Νομού Σερρών, ως κτίριο ειδικής κρατικής προστασίας με ζώνη προστασίας τον περίβολό του.
Ο ναός αποτελεί ένα από τα επιβλητικότερα δείγματα της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του 19ου αι. (1870) για την περιοχή και θεωρείται ο μεγαλύτερος σε διαστάσεις μεταβυζαντινός ναός του Νομού Σερρών.
Πρόκειται για τρίκλιτη τρουλλωτή βασιλική με διώροφο περίστωο και πεντάπλευρες εξωτερικά εξέχουσες αψίδες.
Εξωτερικά η όψη του ναού παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία. Οι τοίχοι του ορόφου του περίστωου διαρθρώνονται με συνεχόμενα αψιδώματα τριπλής υποχώρησης τα ποδαρικά των οποίων διαμορφώνονται σε παραστάδες με κλασσικιστικά πεσσόκρανα. Οδοντωτό γείσο περιτρέχει την κυματιστή απόληξη της στέγης του κυρίως ναού και του τρούλλου, ενώ οι ακμές του κτιρίου τονίζονται με παραστάδες. Πλούσιος ανάγλυφος διάκοσμος κοσμεί και το τοξωτό υπέρθυρο της δυτικής εισόδου."

ΚΝ 5351/32
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αχλαδοχώρι. Ι. Ναός Προφήτη Ηλία
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
Αχλαδοχωρίου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι