Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ37/29603/725/25-7-1995 - ΦΕΚ 694/Β/7-8-1995
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε το ναό των Αγίων Ταξιαρχών, στην Κοινότητα Αχλαδοχωρίου του Νομού Σερρών, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με ζώνη προστασίας τον περίβολό του.
Πρόκειται για τρίκλιτη ξυλόστεγη βασιλική με γυναικωνίτη και ανοιχτό προστώο στα δυτικά.
Το τέμπλο φέρει εικόνες που χρονολογούνται στα 1816 και αποτελούν ενιαίο σύνολο από τεχνοτροπικής απόψεως.
Μέσα στο Ιερό και στο γυναικωνίτη φυλάσσονται επίσης και άλλες εικόνες του 19ου αιώνα.
Σύμφωνα με γραπτή επιγραφή πάνω από τη δυτική είσοδο, ο ναός κτίσθηκε το 1812."

ΚΝ 5351 / 32
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αχλαδοχώρι. Ι. Ναός Αγίων Ταξιαρχών
ΣΕΡΡΩΝ
ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΑΧΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ
Αχλαδοχωρίου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι