Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ28/ΚΗΡ/17438/482/12-4-2000 - ΦΕΚ 629/Β/12-5-2000
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός Ιερού Ναού Ζωοδότη Χριστού στον οικισμό Στελί, κοιν. Δάφνης, επαρχίας Ικαρίας Ν. Σάμου, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε τον Ιερό Ναό Ζωοδότη Χριστού που βρίσκεται στον οικισμό Στελί, κοιν. Δάφνης, επαρχίας Ικαρίας Νομού Σάμου, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με περιβάλλοντα χώρο 50 μ. γύρω του.
Πρόκειται για κοιμητηριακό ναό, που ανήκει στον τύπο της μικρής μονόκλιτης βασιλικής, εξωτερικών διαστάσεων 11,78 X 5,10 μ.
Η θύρα εισόδου βρίσκεται στη δυτική πλευρά, ενώ μια δεύτερη θύρα υπάρχει στη βόρεια πλευρά καθώς και ένα άνοιγμα παραθύρου στη νότια.
Η αβαθής ημικυλινδρική αψίδα του ιερού είναι έκκεντρα τοποθετημένη στην ανατολική πλευρά του ναού.
Ο ναός είναι κατάγραφος και σύμφωνα με επιγραφή πάνω από την κόγχη της πρόθεσης "ανηγέρθη εκ βάθρων και ανιστορήθη... δια κόπου και εξώδου και μόχθου πολλού και δαπάνης του ευσεβέστατου εν ιερεύσιν Παπά κυρ Νικολάου Κουτζουφάκη και Πρωτόπαπα Καρέας.... Δια χειρός Ιωάννου Ιερέως Χωματζά από Χίου και υιού αυτού Μιχαήλ κατά το, ΑΨΗ (1708)".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 25-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Ζωοδότη Χριστού
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΙΚΑΡΙΑΣ
ΕΥΔΗΛΟΥ
Δάφνης
Στελί
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι