Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΒΔ 16-1-1939 - ΦΕΚ 27/19-1-1939
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Kηρύσσομεν διατηρητέον ιστορικόν μνημείον τον εν Kοκκάριω Σάμου ναόν "Mετάστασις της Θεοτόκου".

N. 2447, αρθ. 15
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κοκκάριον Σάμου: Ναός "Μεταστάσεως της Θεοτόκου"
ΣΑΜΟΥ
ΣΑΜΟΥ
ΒΑΘΕΟΣ
Κοκκαρίου
Κοκκάριον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι