Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/22171/1244/3-7-1995 - ΦΕΚ 627/Β/18-7-1995
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Για την αποτελεσματικότερη προστασία των αρχαιοτήτων της περιοχής (οικισμός μινωικών και ελληνικών χρόνων και τμήματα της βυζαντινής και ενετικής οχύρωσης) κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο την περιοχή του μεγαλύτερου τμήματος του σύγχρονου οικισμού Καστελλίου Πεδιάδος Ν. Ηρακλείου και τη γεωργική γη μεταξύ των οικισμών Πολυθέας και Δαβαϊδέ και την οριοθετούμε με τα σημεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-1,έτσι όπως ορίζονται στο συνοδεύον την παρούσα απόφαση τοπογραφικό διάγραμμα 1:5000 της ΓΥΣ. Η οριοθέτηση ακολουθεί την πορεία κοινοτικών δρόμων στα Δ. και Ν. και της επαρχιακής οδού στα Β. Το Ανατολικό όριο καθορίζεται από τρία σημεία: το σημείο συνάντησης του δρόμου Καστελλίου - Ξειδά με κοινοτικό προς Δαβαϊδέ (σημ. 3) και γωνιώσεις δύο δρόμων (σημ. 2 και 1) από το περιφερειακό δίκτυο Ξειδά - Δαβαϊδέ.
Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, που δηλώνονται στο συνημμένο επίσης στην παρούσα απόφαση πίνακα:
ΖΩΝΗ Α'
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Φ.Χ. ΣΥΝ/ΝΗ ΣΥΝ/ΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ
α/α 1:5000 1:50000 Χ Ψ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ [m]
[m] [m]
...................................................................................................................................................
1 9621,7 ΜΟΧΟS -11331.7 -5388.1 1-2 292.51
2 " " -11273.7 -5101.4 2-3 352.23
3 " " -11178.8 -4762.2 3-4 542.43
4 " " -11692.8 -4588.9 4-5 74.91
5 " " -11767.7 -4587.9 5-6 123.49
6 " " -11881.1 -4539 6-7 148.30
7 " " -11948.1 -4671.3 7-8 24.15
8 " " -11926.6 -4682.3 8-9 71.09
9 " " -11945.6 -4750.8 9-10 43.16
10 " " -11971.0 -4785.7 10-11 87.51
11 " " -11997.5 -4869.1 11-12 76.51
12 " " -11999.0 -4945.6 12-13 51.69
13 " " -12008.0 -4996.5 13-14 97.57
14 " " -11990.9 -5092.4 14-15 79.94
15 " " -11992.5 -5172.3 15-16 56.82
16 " " -11965.5 -5222.3 16-17 311.30
17 " " -11655.9 -5254.8 17-18 15.51
18 " " -11655.4 -5239.3 18-19 299.51
19 " " -11378.6 -5353.7 19-1 58,16
1 " " -11331.7 -5388.1

Μέσα στα όρια του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Καστελλίου Πεδιάδος υπόκεινται στον έλεγχο της κατά νόμο αρμόδιας αρχαιολογικής Υπηρεσίας κάθε είδους εργασίες, που μπορούν να παραβλάψουν άμεσα ή έμμεσα τα αρχαία".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Καστελλίου
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
Καστελλίου
Καστέλλιον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Καστελλίου
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ
ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
Καστελλίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα