Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/50809/1483/14-11-1995 - ΦΕΚ 994/Β/1-12-1995
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Αποφασίζουμε:
Χαρακτηρίζουμε τα χωριά (Γάλιπε) και Καινούργιο Χωριό Πεδιάδος Νομού Ηρακλείου, ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία επειδή διασώζουν ενετικά, τούρκικα και παραδοσιακά στοιχεία, καθώς και τον αρχικό παραδοσιακό, πολεοδομικό ιστό τους.
Επίσης χαρακτηρίζουμε τους ενετικούς ληνούς που βρίσκονται έξω από το Καινούργιο Χωριό, ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία".

ΚΝ 5351/1932.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Καινούργιο Χωριό. Ενετικοί ληνοί
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
Καινούργιου Χωρίου
Καινούργιον Χωρίον
Αγροτική Οικονομία
Καινούργιο Χωριό. Παραδοσιακός Οικισμός
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
Καινούργιου Χωρίου
Καινούργιον Χωρίον
Οικιστικά Σύνολα