Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/92671/2607/7-11-2006 - ΦΕΚ 138/ΑΑΠ/24-11-2006
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Αετοφωλιάς στο Δ.Δ. Στέρνας, Δήμου Αριστομένους, Ν. Μεσσηνίας.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1γ, του ν. 3028/2002, το κτίριο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Αετοφωλιάς στο Δ.Δ. Στέρνας, Δήμου Αριστομένους, Ν. Μεσσηνίας, διότι αποτελεί δείγμα αγροτικού μονοτάξιου Δημοτικού Σχολείου και σημαντικό στοιχείο της εκπαιδευτικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, που προέβλεπε την ίδρυση σχολείων σε κάθε απομακρυσμένο χωριό.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 07-06-2011
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Το κτίριο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Αετοφωλιάς στο Δ.Δ. Στέρνας, Δήμου Αριστομένους, Ν. Μεσσηνίας.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ
Στέρνας
Αετοφωλιά
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας