Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1841/34890/30-6-1994 - ΦΕΚ 561/Β/19-7-1994
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου στο χωριό Σκεπαστή Μυλοποτάμου στο Ν. Ρεθύμνης Κρήτης, ιδιοκτησίας Ιωάννη Βασσάλου.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το κτήριο στο χωριό Σκεπαστή Μυλοποτάμου στο Ν. Ρεθύμνης Κρήτης, ιδιοκτησίας Ιωάννη Βασσάλου, γιατί πρόκειται για αξιόλογο δείγμα λαϊκής αρχιτεκτονικής της περιοχής, σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής."

N 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 30-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο ιδ. Ιωάν. Βασσάλου
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Σκεπαστής

Αστικά Κτίρια