Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/421/6647/21-2-1986 - ΦΕΚ 207/Β/18-4-1986
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου τόπου, σύμφωνα με το Ν. 1469/50 της θέσεως Μπραχήμου Περάματος Μυλοποτάμου (Νομού Ρεθύμνης), όπως ακριβώς απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο τόπο, σύμφωνα με το Ν. 1469/50, την θέση Μπραχήμου Περάματος Μυλοποτάμου (Νομού Ρεθύμνης), όπως ακριβώς απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα με τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ*, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής της Υπουργικής Απόφασης, γιατί εκεί πέθανε (υπάρχουν ερείπια κατοικιών) το έτος 1926 ο πρωτοπόρος σοσιαλιστής ηγέτης Σταύρος Γεώργ. Καλλέργης (1865-1926). Η ζωή του, η δράση του, τα ντοκουμέντα που άφησε, φανερώνουν ένα ιδιόλογο επαναστάτη που προτρέχει του καιρού του και ήταν πρωτομάχος του επιστημονικού Σοσιαλισμού στην Ελλάδα".

Ν 5351/1932, άρθρο 52.
Ν 1469/1950.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις *Το τοπογραφικό διάγραμμα έχει παραληφθεί εκ παραδρομής από το ΦΕΚ.
Τελευταία Ενημέρωση 15-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Οικία Σταύρου Καλλέργη στο Πέραμα
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Περάματος

Ιστορικοί Τόποι
Αστικά Κτίρια