Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/ΚΗΡ/49475/1683/7-11-1997 - ΦΕΚ 1141/Β/22-12-1997
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη Ι.Ν. Παναγίας οικ. Χρυσοφόρας, κοιν. Στρεφίου, επ. Μεσσήνης, Ν. Μεσσηνίας, ως αρχαίου μνημείου.
Κείμενο
" Χαρακτηρίζουμε τον Ιερό ναό Παναγίας οικ. Χρυσοφόρας κοιν. Στρεφίου, επ. Μεσσήνης Ν. Μεσσηνίας, ως αρχαίο μνημείο και ορίζουμε ζώνη προστασίας 50μ. γύρω του.
Πρόκειται για μονόχωρο, ξυλόστεγο, κεραμοσκεπή ναό, με τρεις ημικυλινδρικές αψίδες, είσοδο στη νότια όψη και νεώτερο τοξωτό μονόλοβο κωδωνοστάσιο στη ΝΔ γωνία.
Είναι κτισμένος με αργολιθοδομή στην οποία παρεμβάλλονται σποραδικά πλίνθοι, εκτός από τα περιθυρώματα όπου έχει γίνει χρήση λαξευτών λίθων. Στο ανώφλι της θύρας εισόδου είναι χαραγμένη η χρονολογία 1884.
Στη βόρεια όψη του σημερινού ναού έχει διατηρηθεί τμήμα τοίχου προϋπάρχοντος μνημείου, ο οποίος φαίνεται να συνεχίζεται και στη βόρεια αψίδα. Η τοιχοποιία της παλαιότερης φάσης είναι πλινθοπερίκλειστη με κεραμοπλαστικά κοσμήματα.
Ο Ιερός Ναός Γενεσίου της Θεοτόκου Χρυσοφόρας σώζει δύο οικοδομικές φάσεις, εκ των οποίων, η νεώτερη τοποθετείται στα τέλη του 19ου αι. από την προαναφερθείσα επιγραφή, ενώ η αρχική ανάγεται κατά πάσα πιθανότητα στη μεσοβυζαντινή περίοδο".

Κ.Ν. 5351/ 1932, άρθρο 52.
Ν 1469/1950.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 16-10-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Παναγίας
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ
Στρεφίου
Χρυσοφόρα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι