Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/54183/2849/20-12-1994 - ΦΕΚ 40/Β/24-1-1995
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως ενιαίου Αρχ/κού Χώρου των θέσεων "Γλαροβούνι" Κοιν. Στρεφίου και "Πουρνάρια" Κοιν. Διοδίων Ν. Μεσσηνίας.
Κείμενο
"Αποφασίζουμε:
Για την αποτελεσματικότερη προστασία των αρχαιοτήτων της περιοχής, κηρύσσουμε ως ενιαίο αρχαιολογικό χώρο τις θέσεις "Γαλαροβούνι" Κοινότητας Στρεφίου, όπου έχει εντοπισθεί μυκηναϊκός τύμβος, και "Πουρνάρια" Διοδίων, όπου εντοπίστηκε μυκηναϊκός θολωτός τάφος της ΥΕ Ι περιόδου, επαρχίας Μεσσήνης Νομού Μεσσηνίας**.
Η εν λόγω θέση οριοθετείται στο απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. 1: 5000, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση από τα σημεία 1- 16. Τα παραπάνω σημεία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων που δηλώνονται στον πίνακα συντεταγμένων, ο οποίος επίσης συνοδεύει την παρούσα Απόφαση:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΤΗ
ΚΕΝΤΡΟ Φ.Χ. 1: 100.000
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
φ = 37 '' 15
λ = 1 '' 45
Χ Ψ
1. + 8816 - 20162
2. 8591 20369
3. 8503 20400
4. 8307 20539
5. 8165 20615
6. 8108 20780
7. 8203 20847
8. 8442 20882
9. 8606 20820
10. 8618 20747
11. 8785 20665
12. 8886 20495
13. 8916 20503
14. 8951 20529
15. 9064 20511
16. 8982 20227

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 17-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Μυκηναϊκός τάφος στα Πουρνάρια Διοδίων
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ
Διοδίων

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Μυκηναϊκός Τύμβος στο Γαλαροβούνι Στρεφίου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ
Στρεφίου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις