Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/50445/1056/12-11-1993 - ΦΕΚ 873/Β/30-11-1993
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
" Χαρακτηρίζουμε την κρήνη που βρίσκεται στην Κοινότητα Πλατανόβρυσης, της επαρχίας Μεσσήνης, του Νομού Μεσσηνίας, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, με ζώνη προστασίας 10 μέτρων.
Πρόκειται για λιθόκτιστο οικοδομικό σύνολο αποτελούμενο από υπέργεια δεξαμενή με δίρριχτη στέγη και περίβολο. Η κρήνη, που είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ιστορία και την ονομασία της κοινότητας Πλατανόβρυσης, ανάγεται στους χρόνους της ύστερης Τουρκοκρατίας ".

Κ.Ν 5351 / 1932, άρθρο 52.
Ν 1469/1950, άρθρα 1 και 5.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κρήνη Κοινότητας Πλατανόβρυσης
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ
Πλατανόβρυσης
Πλατανόβρυση
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες