Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/29948/536/13-8-1992 - ΦΕΚ 535/Β/21-8-1992
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
" Ανακοινώνεται ότι το Κάστρο της Κρέπενης είναι αρχαίο μνημείο και βρίσκεται στο λόφο του Αγίου Δημητρίου, στην Κοινότητα Κάτω Μέλπειας, της επαρχίας Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας, με ζώνη προστασίας 200μ. γύρω από τον σωζόμενο τετράγωνο Πύργο.
Πρόκειται για φρουριακό συγκρότημα που διασώζει, σε ερείπια, τείχη, πύργους και κτίσματα, επιφανείας 5 περίπου εκταρίων.
Χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 13ου αιώνα με βάση τα αρχαιολογικά και ιστορικά στοιχεία ".

Κ.Ν 5351 / 1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κάστρο Κρέπενης
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΝΔΑΝΙΑΣ
Κάτω Μελπείας

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια