Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/30859/1596/4-7-1996 - ΦΕΚ 645/Β/30-7-1996
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη περιοχής Κάτω Μέλπεια Μεσσηνίας ως αρχαιολογικού χώρου
Κείμενο
"Για λόγους αμέσου προστασίας των οικιστικών λειψάνων κλασσικών και ελληνιστικών χρόνων που σώζονται στη θέση "Κρεμπενή" στην Κάτω Μέλπεια Μεσσηνίας, χαρακτηρίζουμε ως αρχαιολογικό χώρο την περιοχή που οριοθετείται στο επισυναπτόμενο απόσπασμα Φ.Χ. Γ.Υ.Σ. 1: 5000 από τα σημεία 1- 24, 1 που αντιστοιχούν στον ακόλουθο πίνακα συντεταγμένων:
ΚΕΝΤΡΟ Φ.Χ. 1: 100.000
Μεγαλόπολις - Καλαμαί
Χ Ψ

1. 8810 - 3310
2. 8738 3170
3. 8760 3070
4. 8730 2958
5. 8838 2728
6. 9130 2656
7. 9366 2751
8. 9491 2733
9. 9551 2678
10. 9642 2681
11. 9768 2741
12. 9843 2806
13. 9860 2856
14. 9760 2920
15. 9682 2985
16. 9735 3100
17. 9727 3290
18. 9660 3314
19. 9596 3325
20. 9503 3270
21. 9197 3423
22. 9120 3401
23. 9010 3448
24. 8868 3366

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 06-05-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος Κάτω Μέλπειας
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ
ΑΝΔΑΝΙΑΣ
Κάτω Μελπείας
Κάτω Μέλπεια
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα