Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4434/2302/14-1-1992 - ΦΕΚ 55/Β/5-2-1992
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
" Χαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης, το οποίο χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, συμφώνως προς τις διατάξεις του Ν.1469 / 50, το κτίριο ιδιοκτησίας κας Μαριάνθης Φασιλάκη στην Αμφιθέα Μεσσηνίας, διότι είναι χαρακτηριστικό δείγμα της αρχιτεκτονικής της εποχής του, με μορφολογικά στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο ιδιοκτησίας Μαριάνθης Φασιλάκη
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ
Αμφιθέας
Αμφιθέα
Αστικά Κτίρια