Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/3537/95/2-2-1996 - ΦΕΚ 177/Β/19-3-1996
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός Ι. Ν. Αγίου Νικολάου κοιν. Αργαλιάς, Ν. Μεσσηνίας ως μνημείου χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας.
Κείμενο
" Χαρακτηρίζουμε τον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου κοιν. Αγριλιάς Ν. Μεσσηνίας ως μνημείο χρήζον ειδικής προστασίας με ζώνη προστασίας 5μ. γύρω του.
Πρόκειται για μονόχωρο ναό, καλυμμένο με δίρριχτη στέγη, με 3 ημικυκλικές κόγχες Ιερού. Το εσωτερικό του ναού παρουσιάζει τα τυπικά χαρακτηριστικά της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του β' ήμισυ του 19ου αιώνα. Ιδιαίτερα αξιόλογα είναι τα ξυλόγλυπτα του ναού".

Κ.Ν. 5351/ 1932, άρθρο 52.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 18-04-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ
Αγριλιάς Μεσσήνης

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι