Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2273/42911/5-9-1994 - ΦΕΚ 695/Β/14-9-1994
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικών διατηρητέων μνημείων (4) κτιρίων στην Ερμούπολη: α) Το κτίριο ιδιοκ. Αλεξάνδρου Παπαδάκη στην οδό Βαφειαδάκη 13. β) Αρχοντικό G. SΤΕFΑΝΟ, ιδιοκτ. Παναγιώτη Καμπανάρου. γ) Το κτίριο ιδιοκτησίας κληρονόμων Σαλάχα στην πλατεία Μιαούλη. δ) Το κτίριο ιδιοκ. Ελ. Τράκα σε πάροδο της οδού Πρωίου 50.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία (4) κτίρια στην Ερμούπολη Σύρου, γιατί είναι από τα ελάχιστα σωζόμενα κτίσματα της πρώτης περιόδου ανοικοδόμησης της Ερμούπολης, πολύτιμα για τη μελέτη της εξέλιξης της αρχιτεκτονικής που είναι συνδεδεμένα με την ιστορία της πόλης και τις μνήμες των κατοίκων της:
α) Το κτίριο ιδιοκ. Αλεξάνδρου Παπαδάκη στην οδό Βαφειαδάκη 13.
β) Αρχοντικό G. SΤΕFΑΝΟ, ιδιοκτ. Παναγιώτη Καμπανάρου.
γ) Το κτίριο ιδιοκτησίας κληρονόμων Σαλάχα στην πλατεία Μιαούλη.
δ) Το κτίριο ιδιοκ. Ελ. Τράκα σε πάροδο της οδού Πρωίου 50."N 5351/1932
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 04-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχοντικό G. SΤΕFΑΝΟ στην Ερμούπολη Σύρου, ιδ. Παναγιώτη Καμπανάρου
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ
Ερμουπόλεως
Ερμούπολις
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Βαφειαδάκη στην Ερμούπολη Σύρου, ιδ. Αλέξανδρου Παπαδάκη
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ
Ερμουπόλεως
Ερμούπολις
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην πάροδο οδού Πρωίου 50 στην Ερμούπολη Σύρου, ιδ. Ε. Τράκα
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ
Ερμουπόλεως
Ερμούπολις
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην πλατεία Μιαούλη στην Ερμούπολη Σύρου, ιδ. κληρονόμων Σαλάχα
ΣΥΡΟΥ
ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ
Ερμουπόλεως
Ερμούπολις
Αστικά Κτίρια