Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 23596/1246/13-12-1948 - ΦΕΓΔΔ 19/7-1-1949
Τίτλος ΦΕΚ Περί ιστορικών διατηρητέων μνημείων Νήσου Καλύμνου.
Κείμενο
Κηρύσσομεν ιστορικά διατηρητέα τα κάτωθι Βυζαντινά, Μεσαιωνικά και νεότερα αρχιτεκτονικά μνημεία της νήσου Καλύμνου:
1. Το μεσαιωνικόν Φρούριον της νήσου μετά των εν αυτώ 9 παρεκκλησίων, των λειψάνων των οικιών, των δεξαμενών κλπ.
2. Το έτερον Μεσαιωνικόν Φρούριον το επιλεγόμενον "Πέρα Κάστρο" μετά των παρεκκλησίων.
3. Τα λείψανα της παλαιάς εκκλησίας εις θέσιν Βλυχάδια παρά το ναΰδριον Άγιος Σιδερής.
4. Την μικράν εκκλησίαν "Χριστός" εις τους πρόποδας του Πέρα Κάστρου.
5. Την εκκλησίαν των Αγίων Αποστόλων εις θέσιν "Άργος".
6. Την εκκλησίαν "Παναγιά η Κυρά" παραπλεύρως και νοτίως της προηγουμένης.
7. Το ναΰδριον του Αγίου Γεωργίου πλησίον των προηγουμένων.
8. Τα λείψανα της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής "Χριστός" εις θέσιν Πηγάδια.
9. Τα λείψανα ετέρας Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής εις απόστασιν 70 μ. ΝΑ της προηγουμένης εις θέσιν Πηγάδια.
11. Την εκκλησίαν των Αγίων Θεοδώρων εις θέσιν Τσουκαλιά.
12. Τα λείψανα του φρουρίου του επιλεγομένου Καστέλλι εις θέσιν Μπροστά.
13. Τα λείψανα των ψηφιδωτών εις θέσιν Δάμος.
14. Τα λείψανα των ψηφιδωτών εις θέσιν Καντούνι.
15. Τα ερείπια του Φρουρίου επί της Τελένδου.
16. Την εκκλησίαν του Αγίου Νικολάου εις Σκαλιά.
17. Την εκκλησίαν του Αγίου Πέτρου εις Παλαιόνησον.
18. Την εκκλησίαν της Κυράς Χωστής εις Βαθύ.
19. Τα λείψανα της παλαιάς πόλεως εις Βαθύ.
20. Τα λείψανα της παλαιάς εκκλησίας παρά το ναΰδριον της Αγίας Ειρήνης.

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Το σημείο 10. παραλείπεται στο κείμενο κήρυξης.
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ερείπια φρουρίου Τελένδου Καλύμνου
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ


Τέλενδος (νησίς)
Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Ι. Ναός "Παναγιά η Κυρά" στο Άργος Καλύμνου
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ


Άργος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Νικολάου στα Σκαλιά Καλύμνου
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ


Σκαλιά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Πέτρου στην Παλαιόνησο Καλύμνου
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίων Αποστόλων στο Άργος Καλύμνου
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ


Άργος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίων Θεοδώρων στη θέση "Τσουκαλιά" Καλύμνου
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Κυράς Χωστής στο Βαθύ Καλύμνου
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ


Βαθύς
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Χριστού στην Κάλυμνο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Λείψανα παλαιάς εκκλησίας στα Βλυχάδια Καλύμνου
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ


Βλυχάδια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Λείψανα παλαιάς εκκλησίας στο Βαθύ Καλύμνου
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ


Βαθύς
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Λείψανα παλαιάς πόλης στο Βαθύ Καλύμνου
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ


Βαθύς
Οικιστικά Σύνολα
Λείψανα παλαιοχριστιανικής βασιλικής "Χριστός" στη θέση "Πηγάδια" Καλύμνου
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Λείψανα παλαιοχριστιανικής βασιλικής στη θέση "Πηγάδια" Καλύμνου
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝΙεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Λείψανα φρουρίου "Καστέλλι" στη θέση "Μπροστά" Καλύμνου
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝΑμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Λείψανα ψηφιδωτών στη θέση "Δάμος" Καλύμνου
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝΤμήματα Κτιρίου
Λείψανα ψηφιδωτών στη θέση "Καντούνι" Καλύμνου
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝΤμήματα Κτιρίου
Μεσαιωνικό φρούριο "Πέρα Κάστρο" στην Κάλυμνο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝΑμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Μεσαιωνικό φρούριο στην Κάλυμνο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝΣυστήματα Ύδρευσης
Αστικά Κτίρια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριο Αγίου Γεωργίου στο Άργος Καλύμνου
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ


Άργος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι