Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 3117/12-2-1972 - ΦΕΚ 154/Β/18-2-1972
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Αποφασίζομεν την κήρυξιν του εν Καλύμνω αρχοντικού Βουβάλη μετά του περιβάλλοντος αυτό κήπου, ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου και ιστορικού τόπου".

Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 08-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχοντικό Βουβάλη στην Κάλυμνο
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ


Κάλυμνος
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια