Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 21585/13-1-1966 - ΦΕΚ 60/Β/5-2-1966
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών μνημείων.
Κείμενο
''Aποφασίζομεν όπως κηρυχθούν ως αρχαιολογικοί χώροι και ιστορικά διατηρητέα μνημεία, ως ακολούθως:

Iστορικά μνημεία
3η Περιφ. Βυζ. Αρχαιοτήτων
α) Tα ερείπια της εκκλησίας της Mεταμορφώσεως του Σωτήρος εν τω μέσω του χωρίου Kούνος (Mάνη).
Β) H μονόκλιτος καμαρωτή βυζαντινή εκκλησία της Φανερωμένης εν Δρυάλω Mάνης.
Γ) H μονόκλιτος μετά τρούλλου Eκκλησία των Tαξιαρχών εν Aρεοπόλει (Mάνης).
Δ) O πύργος Kαπετανάκη εν Aρειοπόλει (Aρεόπολις).
Ε) Η εκκλησία του Αγίου Νικολάου εν Αλαγονία (τα. Σίστοβα).
Στ) Η Mονή της Aγίας Tριάδος εις την περιοχήν Mελιγούς Κυνουρίας.
Ζ) Η εκκλησία της Θεοτόκου του νεκροταφείου εν Δάφνη (Στρέζοβα) Αχαΐας με τοιχογραφίες του 1694.
η) Η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής με τοιχογραφίες του 18ου αιώνος εν Δάφνη(τα. Στρέζοβα) Αχαΐας.
Θ) Η Μονή του Ευαγγελισμού εν Δάφνη (τα. Στρέζοβα) Αχαΐας.
Ι) Tο ναΰδριον του Aγίου Θεοδώρου με τοιχογραφίας του 15ου αι. εν τη περιφερεία Πλατάνου Κυνουρίας.
Ια) Η εκκλησία της Mεταμορφώσεως (βασιλική μετά τρούλου) εις την αυτήν περιφέρειαν.
Ιβ) Η εκκλησία της Παναγίας της ''Σέλας'' με τοιχογραφίας του 1528 εις την ως άνω περιφέρειαν.
Ιδ) Η οικία "Πολύτιμον" ως χαρακτηριστικόων αρχοντικόν (πύργος του 1815, εν Λεωνιδίω Κυνουρίας).
Ιε) ο πύργος "Xατζηρούδη" συνδεόμενος προς την Ελληνικήν επανάστασιν


Αρχαιολογικοί Χώροι.
1) Γ ' Περιφερείας Αρχαιοτήτων.
Ο μεταξύ των τειχών των Αιγοσθένων (Πόρτο Γερμενό) από της Ακροπόλεως μέχρι της θαλάσσης και ζώνης 500 μέτρων πέριξ του τείχους.

2) 3η Περιφέρεια Bυζαντινών αρχαιοτήτων.
Α) Η περιοχή του μεσαιωνικού φρουρίου μετά του ρωμαϊκού κτίσματος (Βαλανείου) Ικλαίνη Πυλίας με ζώνην προστασίας πλάτους 30μ. Πέριξ αυτών.
Β) H περιοχή του αρχαιολογικού χώρου Λεχαίου Kορινθίας με όρια προς Α. την συντεταγμένην 6200 και προς Δ. την 7600 (φύλλον χάρτου αντιστοίχως 3 και 2 του Τοπικού Διαγράμματος Κορίνθου του Υπουργείου Δημοσίων Έργων) τροποποιουμένης ως προς τα ως άνω όρια της υπ' αριθμ. 10895/8-1-1965 αποφάσεως (ΦEK 104) 3__2).

KN 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Στην αρίθμηση της κήρυξης στην 3η Περιφ. Βυζ. Αρχαιοτήτων έχει παρελειφθεί το σημείο ιγ).
Τελευταία Ενημέρωση 26-09-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός Χώρος Αιγοσθένων
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ
ΒΙΛΙΩΝ
Βιλίων
Αιγόσθενα
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Κάστρα / Φρούρια
Αρχαιολογικός χώρος Λεχαίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΆΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ
Λεχαίου

Λιμενικές Εγκαταστάσεις
Αρχαιολογικός χώρος στην Ίκλαινα (μεσαιωνικό φρούριο και ρωμαϊκό κτίσμα - βαλανείο)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΠΥΛΟΥ
Ικλαίνης
Ίκλαινα
Αμυντικά Συγκροτήματα
Λουτρά
Αρχαιολογικές Θέσεις
Κάστρα / Φρούρια
Εκκλησία Αγίου Νικολάου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αλαγονίας
Αλαγονία
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Εκκλησία Φανερωμένης
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Δρυάλου
Δρύαλος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια Εκκλησίας Μεταμορφώσεως Σωτήρος
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Κούνου
Κούνος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Αγίας Τριάδος στη Μελιγού
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Μελιγούς

Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Μονή Ευαγγελισμού στη Δάφνη
ΑΧΑΪΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΠΑΪΩΝ
Δάφνης
Δάφνη
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίας Παρασκευής στη Δάφνη
ΑΧΑΪΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΠΑΪΩΝ
Δάφνης
Δάφνη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Θεοτόκου στη Δάφνη
ΑΧΑΪΑΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΠΑΪΩΝ
Δάφνης
Δάφνη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Μεταμορφώσεως στον Πλάτανο
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Πλατάνου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Παναγίας της Σέλας στον Πλάτανο
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Πλατάνου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Ταξιαρχών *
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Αρεοπόλεως
Αρεόπολις
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριον Αγίου Θεοδώρου στον Πλάτανο
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Πλατάνου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Οικία Πολυτίμου στο Λεωνίδιο
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
Λεωνιδίου
Λεωνίδιον
Αρχοντικά
Αστικά Κτίρια
Πύργος Καπετανάκη
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΟΙΤΥΛΟΥ
Αρεοπόλεως
Αρεόπολις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Πύργος Χατζηρούδη στο Λεωνίδιο
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
Λεωνιδίου
Λεωνίδιον
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι