Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1439/28986/16-5-1995 - ΦΕΚ 600/Β/7-7-1995
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
''Xαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το κτίριο ιδιοκτησίας Δημ. Γαρδικιώτη στην οδό Zαφειροπούλου στο παράλιο Άστρος, διότι τα δομικά υλικά, αλλά και τα επιμέρους μορφολογικά του στοιχεία, το καθιστούν ενδιαφέρον και απαραίτητο για τη μελέτη της ιστορίας της Aρχιτεκτονικής".

Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο στην οδό Zαφειροπούλου στο Παράλιο Άστρος, ιδ. Δ. Γαρδικιώτη
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Παραλίου Άστρους
Παράλιον Άστρος
Αστικά Κτίρια