Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 26120/1194/17-8-1953 - ΦΕΚ 204/Β/21-9-1953
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ως διατηρητέου μνημείου τοθ "Πύργου Τρικαλίτη".
Κείμενο
"Xαρακτηρίζομεν ως ιστορικόν διατηρητέον μνημείον τον εν Aγίω Πέτρω Κυνουρίας πύργον Tρικαλίτη".

KN 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 18-10-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Πύργος Τρικαλίτη στον Άγιο Πέτρο
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Αγίου Πέτρου
Άγιος Πέτρος
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι