Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/805/41625/17-9-1991 - ΦΕΚ 817/Β/4-10-1991
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το οποίο χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, συμφώνως προς τις διατάξεις του Ν 1469/50, το κτίριο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Αγριδίου Αρκαδίας, διότι είναι αξιόλογο δείγμα αρχιτεκτονικής ειδικής χρήσεως, το οποίο χτίστηκε στις αρχές του αιώνα μας από το κληροδότημα Συγγρού και είναι συνδεδεμένο με την ιστορία του χωριού αυτού".

KN 5351/1932, άρθρο 52
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο παλαιού Δημοτικού Σχολείου Αγριδίου
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ
Αγριδίου
Αγρίδιον
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας